MUZEUM PAŁAC W ROGALINIE

Park z kilkusetletnimi dębami, pałac z XVIII wieku i eksponaty, którymi nie pogardziłyby słynne europejskie muzea. Tym wszystkim może się pochwalić Muzeum Pałac w Rogalinie. Turystom udostępnione są wnętrza pałacowe, gabinet londyński prezydenta Edwarda B. Raczyńskiego z galerią portretów, powozownia i ogród rokokowy. W pałacu podziwiać można największy obraz Jana Matejki pt. „Joanna d’Arc”. Do Rogalina warto się wybrać także na lekcje i warsztaty muzealne kierowane w szczególności do dzieci i młodzieży. Przed przyjazdem do kompleksu warto skorzystać z lekcji internetowych, z których można dowiedzieć się nie tylko o Rogalinie i jego mieszkańcach, ale też o dawnych obyczajach i przedmiotach.

Nagroda:  Certyfikat POT

KONTAKT