CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ HYDROPOLIS

Hydropolis to unikatowe centrum wiedzy o wodzie, które łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Jest także wyjątkowym przykładem rewitalizacji obiektu poprzemysłowego. Ekspozycja poświęcona wodzie mieści się w XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej. Wystawa składa się z siedmiu stałych stref tematycznych, cyklicznych wystaw czasowych, specjalnej strefy dla dzieci oraz przestrzeni relaksu.

W ofercie stałej Hydropolis, oprócz zwiedzania wystawy, są warsztaty edukacyjne oraz zajęcia projektowe. W kalendarzu zapisały się na stałe wydarzenia organizowane w duchu less waste, których głównym zadaniem jest promowanie proekologicznych postaw i uwrażliwienie na problemy spowodowane zmianami klimatu.

Nagroda:  Złoty Certyfikat

KONTAKT