Juromania - Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Trzydniowe święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej przypadające na trzeci weekend września. Juromania łączy zamki położone na Szlaku Orlich Gniazd oraz inne wyjątkowe miejsca zlokalizowane na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej takie jak: jurajskie skały i jaskinie, Pustynia Błędowska, Dolina Prądnika, Będkowska, miasta i miasteczka jurajskie w tym Częstochowę i Kraków.

Jurę dzięki Juromanii można poznawać pod kątem wędrówek pieszych, rowerowych, konnych, spacerów i wycieczek z przewodnikiem. Jest idealnym terenem do uprawiania wspinaczki, biegania, speleologii, turystyki kulturowej.

Nagroda: Certyfikat POT

KONTAKT