CENTRUM SZYFRÓW ENIGMA

Centrum Szyfrów Enigma to pierwsza w Polsce placówka kulturalna, która w kompleksowy sposób prezentuje historię złamania szyfru Enigmy i postaci polskich kryptologów, stojących za tym sukcesem.

Ukazuje nie tylko kontekst wpływu ich pracy na przebieg II wojny światowej, ale także podkreśla fakt, ze działania przez nich podjęte zapoczątkowały budowę świata cyfrowego, w którym żyjemy.

Nagroda: Certyfikat Specjalny

KONTAKT