KOPALNIA GUIDO I SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA W ZABRZU

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza to poprzemysłowy kompleks turystyczny Zabrza (zwany Czarna Perła Europy) i unikatowy zespół atrakcji turystycznych, kulturalnych i eventowych, zbudowany w oparciu o zabudowania powierzchniowe i podziemne korytarze XVIII i XIX w. kopalń węgla kamiennego.

Zabrzański kompleks pogórniczy jest największy w Polsce. W skali Europy wyróżnia go siec ponad 10 km podziemnych tras turystycznych, poprowadzonych pod centrum 170 tys. Zabrza, przez autentyczne wyrobiska górnicze. Można je poznać w ramach kilku tras, różniących się tematyka, czasem zwiedzania, atrakcjami.

 

 

Nagroda: Złoty Certyfikat

KONTAKT